1     Rugsėjo 14 d, Daugėdiškiai rinkosi į Daugėdų kultūros namų salelę, kurioje vyko susitikimas su Aloyzu Meškausku. Popietę pradėjo  bibliotekos vedėja, kuri pristatė susirinkusiems popietės svečią - knygos“ Dainuokit, sesės ir broliai“ autorių.

     A.Meškauskas gimė 1931 m. spalio 15 dieną Rietavo sav. Norgailių kaime. Pristatydama autorių bibliotekininkė perskaitė iš knygos sudarytojo žodis ištrauka „Šuo metu Lietuvos eteryje beveik nebegirdime Lietuviškų dainų. Ar tai būtų „Lietuvos balsas“ ar kitos laidos. Mane tai labai jaudina. Pavarčiau savo jaunystės surinktų dainų rankraščius, rašytus 1945 -1947 m., ir nusprendžiau dalį tų dainų įamžinti knygelėje ateities kartoms. Parašiau ir natas, kaip jas tada dainuodavo mūsų krašte – Rietavo parapijose ir apylinkėse“

     Toliau A. Meškauskas susirinkusiems papasakojo apie savo jaunystę, mokslus, nuveiktus darbus. Pristatė savo knygą, parodė išsaugotus rankraščius su dainų žodžiais. Ne tik klausėmės autoriaus pasakojimų, bet kartu dainavome jo surinktas dainas. Gėrėme arbatą, kavą ir maloniai kartu bendravome.

    Renginį organizavo Daugėdų biblioteka kartu su kultūros namais.

Daugėdų bibliotekininkė Audronė Siautilienė