Aglinskienė Birutė (g. 1945 11 14)

Buvo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė.

Išleido eilėraščių knygą „Sklidina taurė“ (1996).

Gyvena Rietave.

Ašmantas Andrius (1906 02 24 - 1941 05 19)

Lietuvių kalbininkas, pedagogas, publicistas.

Gimė Endriejavo valsčiuje, Tickinų kaime. Mokėsi  Rietavo gimnazijoje.

Paskelbti A. Ašmanto darbai:

 „Sakomojo žodžio kultūra mokykloje“ (1938),  „Iš romantiškosios į mokslinę kalbotyrą Lietuvoje“ (1939–1940), „Priesagos ‑ini‑s (‑inė) ir ‑iška‑s (‑iška) mūsų bendrinėje kalboje nuo „Auszros“  laikų (1996). „Rinktiniai raštai“ (1996), „Tautinis ugdymas ir tautos kultūra“ (2005), „Dienoraščiai, laiškai, bibliografija“ (2010). 2010 m. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje pristatyta Aldono Pupkio knyga „Andrius Ašmantas: gyvenimas ir kūryba“.

Ašmantas Leonas Vaidotas (g. 1939 01 01)

Inžinierius šilumininkas, habilituotas technologijos mokslų daktaras,

 visuomenės bei politinis veikėjas,Lietuvos energetikos ministras, Rietavo garbės pilietis ( nuo 2013).

Knygos:

 „Laisvės skausmas“ (1996, pakartotas ir papildytas leidimas Likimo srovės, 2008), „ Pirmoji vyriausybė 1990–91“ (su kitais, 2000), „Lietuva pasaulio energetikos taryboje 1936–2006“ (su kitais, 2006), „Ignalinos jėgainės godojimas“ (su kitais, 2007). Talkino skelbiant tėvo palikimą knygose „Tautinis ugdymas ir tautos kultūra“ sudarė A. Pupkis ( 2005) ir „Dienoraščiai, laiškai, bibliografija“ sudarė A. Pupkis ( 2010). Parašė 6 monografijas.

 

Bačinskas Jonas Eugenijus (g. 1952 01 03)

Pedagogas, Rietavo savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

1987-2002 m. Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos, 2002-2016 m. Žemaitijos kolegijos direktorius.Nuo 2003 m. Rietavo savivaldybės mero pavaduotojas.

Išleido eilėraščių knygą „Nepasakyti žodžiai“ (2011), knygos „Ūkininkystės mokslinyčia – Žemaitijos kolegija: 150-ies metų profesinio rengimo Rietave kelias“ (2009) bendraautorius.

Gimė Kalvarijoje. Gyvena Rietave.

Kartoteka redaguojama, atsiprašome už galimus netikslumus.