Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka

   Pirmoji rašytiniuose šaltiniuose minima Rietavo biblioteka susijusi su kunigaikščių Oginskių vardu: 1855 m. Irenėjus Oginskis dvare atšventė įkurtuves. Dvare buvo ne tik puošnios salės, bet ir biblioteka. Yra išlikęs 1859-ųjų bibliotekos knygų ir kitų periodinių leidinių sąrašas. Jame buvo 102 pavadinimų, 187 tomai knygų ir periodinės spaudos komplektų lenkų, vokiečių, prancūzų, rusų ir lietuvių kalbomis. 1909-aisiais, mirus kunigaikščiui Bogdanui Oginskiui, dvaro reikalai pašlijo. Netrukus rūmuose kilo gaisras, per kurį sudegė ir biblioteka.

   XX a. pradžioje Blaivybės draugija pastato, kuris dabar priklauso Rietavo bažnyčiai (iki 2013-09-28 jame buvo įsikūręs Rietavo  kultūros centras), pirmame aukšte atidarė arbatinę. Joje rietaviškiai galėjo paskaityti ir lietuviškų laikraščių. 1914-ųjų sausį atidaryta Blaivybės skyriaus biblioteka-skaitykla, kurioje buvo 457 knygos. Tuo metu biblioteka turėjo beveik pusšimtį skaitytojų. Rietaviškiai skaitydavo čia pat arba, sumokėjęs po 20 kapeikų už knygą, parsinešdavo keturioms savaitėms namo. Skaitykla veikdavo turgaus dienomis. Arbatinę, biblioteką-skaityklą, išlaikė patys rietaviškiai.

   Simbolinė Rietavo miesto bibliotekos įkūrimo data laikoma 1937-ieji metai.

   1955 m. Rietavo rajono bibliotekai vadovavo S. Zalepūgienė – pirmoji Rietavo bibliotekininkė, turėjusi specialų išsilavinimą, savo darbu pelniusi didelę žmonių pagarbą.

   1963 m. panaikinus Rietavo rajoną, čia veikė Rietavo miesto biblioteka.

   1965-1973 m. bibliotekai vadovavo A. Strodumskytė-Petkevičienė. Vėliau – J. Jovaišienė. Jai 1982 m. suteiktas Kultūros žymūnės vardas.

   1995-2001 m. Rietavo miesto bibliotekai vadovavo I. Dovidavičienė.

   2000 m. rugsėjo 1 d. bibliotekai suteiktas Rietavo savivaldybės viešosios bibliotekos statusas, prie jos buvo prijungtos septynios Rietavo savivaldybės teritorijoje veikusios kaimų bibliotekos – Labardžių, Liolių, Daugėdų, Tverų, Medingėnų, Pelaičių ir Girdvainių.

   Nuo 2001 metų kovo mėnesio Rietavo viešąjai bibliotekai vadovavo A. Budreckienė.

   2002 m. biblioteka tapo savarankiška asignavimų valdytoja. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Europos Sąjungos informaciniu centru.

   Nuo 2004 metų bibliotekoje veikia Lietuvos integrali bibliotekų  informacinė sistema (LIBIS, http://www.libis.lt). Dalyvaujant projekte ,,Bibliotekos pažangai“ (2008 – 2012m.) kompiuterizuotos 100 proc. visos Rietavo savivaldybės kaimo bibliotekos. Viešosios bibliotekos VIP-e (Viešoji interneto prieiga, Plungės g. 19) įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų ir 1 darbo vieta, skirta akliesiems ir silpnaregiams. Įdiegta MAGic ir JAWS programinė įranga.

   Nuo 2008 metų lapkričio mėnesio Rietavo viešosios bibliotekos direktore dirbo N. Krajinienė.

   2010 m. (dvaro bibliotekai būtų sukakę 155 metai) viešoji biblioteka įsikėlė į renovuotas patalpas. Jai suteiktas Irenėjaus Oginskio bibliotekos vardas.

   Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. bibliotekos direktorės pareigas eina E. Pranckevičienė.

   2013 metais Rietavo Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius įsikėlė kartu su kultūros, verslo ir informacijos centru į naujas patalpas adresu: Parko g. 5.

   2016 m. viešosios bibliotekos tinklą savivaldybėje sudaro Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka ir 6 kaimo filialai. Juose saugoma 67643 dokumentų, prenumeruojama 63 pavadinimų periodiniai leidiniai, savivaldybės skaitytojus aptarnauja 10 darbuotojų.

   2017 metais 12 01 d., Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka šventė 80-ies metų sukaktį.

 Parengė bibliografė Vilma Piliuvienė