NEMOKAMOS PASLAUGOS

Viešoji interneto prieiga

Viešoji interneto prieiga yra vieta, kurioje galima nemokamai naudotis internetu.

Viešosios interneto prieigos darbo vietos yra Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose. Tai galimybė kiekvienam bibliotekoje apsilankiusiam asmeniui nemokamai naudotis internetu, gauti darbuotojo konsultaciją bei pagalbą naudojantis informacinėmis technologijomis. Teikiamos nuskaitymo, spausdinimo ir kopijavimo paslaugos.

Pirmą kartą jungiantis prie VIP-o, bibliotekininkas suteikia nuolatinį vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šie duomenys galioja VIP-o vietose visoje Lietuvoje. Bibliotekoje esantys kompiuteriai yra skirti informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose, darbui su Microsoft Office programomis.

Viešosios bibliotekos VIP-e yra 10 kompiuterizuotų darbo vietų, 1 darbo vieta skirta akliesiems ir silpnaregiams. Įdiegta MAGic ir JAWS programinė įranga.

MAGic programinė įranga skirta silpnaregiams. Ji leidžia ekrane matyti nuo 12 iki 16 kartų padidintą tekstą ar grafiką. Patogesniam teksto skaitymui yra įdiegtas specialus šriftas. Programa skirta naudotis tik baigusiems specialius šios programos kursus.

JAWS programinė įranga skirta akliesiems. Ją naudojant, galima girdėti kompiuteriu konstruojamu balsu skaitomą ekrane pasirodantį tekstą bei visas Meniu komandas. Programa skirta naudotis tik baigusiems specialius šios programos kursus.

Viešojoje bibliotekoje galite nemokamai naudotis teisės aktų paieškos sistema INFOLEX. Praktika

Kitos nemokamos paslaugos

 • Spaudinių išdavimas į namus.
 • Naudojimasis garso ir vaizdo įrašais;
 • Naudojimasis spaudiniais periodikos ir informacinių leidinių skaitykloje;
 • Ekskursijos po biblioteką;
 • Informacijos teikimas telefonu;
 • Konsultavimas dėl literatūros pasirinkimo laisvalaikiui, savišvietai ar studijoms;
 • Audio knygų išdavimas;
 • Pagalba atliekant paiešką elektroniniu katalogu;
 • Leidinių rezervavimas priimant skaitytojų užsakymus internetu;
 • Renginių ir parodų organizavimas;
 • Prieiga prie duomenų bazės bibliotekoje bei slaptažodžių suteikimas nuotoliniams vartotojams;
 • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
 • Konsultacijos informacijos paieškos klausimais;
 • „Mainų lentynos“ paslauga (galima palikti nebereikalingas knygas ir pasiimti sudominusias);
 • Fotoaparato ir vaizdo kameros naudojimas bendruose projektuose.

MOKAMOS PASLAUGOS

Eil.   Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina litais/eurais

 1.

Skaitytojo bilietas (suaugusiesiems)

        1 vnt.

6,00/1,74

 2.

Skaitytojo bilietas (vaikams)

        1 vnt.

2,00/0,58

 3.

Skaitytojo bilieto dublikatas

        1 vnt.

4,00/1,16

 4.

Skenavimas

        1 psl.

1,00/0,29

 5.

Teksto rinkimas kompiuteriu

        1 lapas

4,00/1,16

Kopijavimo, spausdinimo paslaugos (savitarnos būdu)

 6.

A4 vienpusis (nespalvotas)

        1 lapas

0,15/0,04

 7.

A4 dvipusis (nespalvotas)

        1 lapas

0,20/0,06

 8.

A3 vienpusis (nespalvotas)

        1 lapas

0,40/0,12

 9.

A3 dvipusis (nespalvotas)

        1 lapas

0,50/0,14

Kopijavimo, spausdinimo paslaugos

10.

A4 vienpusis (nespalvotas)

        1 lapas

0,20/0,06

11.

A4 dvipusis (nespalvotas)

        1 lapas

0,30/0,09

12.

A3 vienpusis (nespalvotas)

        1 lapas

0,50/0,14

13.

A3 dvipusis (nespalvotas)

        1 lapas

0,60/0,17

14.

A4 vienpusis (spalvotas)

        1 lapas

2,00/0,58

15.

A4 dvipusis (spalvotas)

        1 lapas

2,50/0,72

16.

A3 vienpusis (spalvotas)

        1 lapas

3,00/0,87

17.

A3 dvipusis (spalvotas)

        1 lapas

3,50/1,01

18.

Informacijos įrašymas į elektronines laikmenas

(vartotojui įsirašant savarankiškai- nemokamai)

        1 vnt.

2,00 (+CD kaina)/
0,58 (+CD kaina)

        1 vnt.

4,00 (+DVD kaina)
1,16 (+DVD kaina)

Fakso siuntimas

19.

Lietuvoje

1 lapas

1,00/0,29

20.

Į užsienį

1 lapas

3,00/0,87

21.

Dokumentų siuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą

1 užsakymas

0,50/0,14 +pašto siuntų, siunčiamų Lietuvoje tarifai

22.

Kompiuteriniai žaidimai

1 val.

2,00/0,58

23.

Bibliografijos sąrašų pagal individualia užklausa sudarymas

   1 įrašas

        0,50/0,14

24.

Spaudinių kopijų persiuntimas užsakius juos per tarpbibliotekinį abonementą

Kopijų skaičius

Bibliotekos leidinio savininko kopijavimo išlaidos bei persiuntimo išlaidos

25.

Prieigos prie bibliotekoje prenumeruojamų duomenų bazių nutolusiems vartotojams suteikimas (vartotojo vardo ir slaptažodžio suteikimas)

1 vnt.

Pagal LNB pateiktas prenumeratos kainas

26.

Vartotojų individualus mokymas dirbti kompiuteriu, naudotis internetu ir konsultacijos

1 val.

10,00/2,90

27.

Multimedijos vaizdo projektorius

1 val.

10,00/2,90

28.

Kompiuteris (nešiojamas)

1 val.

10,00/2,90

29.

Ekranas vaizdo projekcijai

1 val.

10,00/2,90

30.

Patalpų nuoma be aparatūros                    (bendras plotas – 44,94 m2)

1 val.

30,00/8,69

31.

Patalpų nuoma su aparatūra

          1 val.

50,00/14,48

32.

Patalpų nuoma (bendras plotas – 3,05 m2)

     mėnesiui

50,00/14,48