1Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną paminėjome spręsdami kryžiažodį apie Lietuvą spaudos draudimo laikotarpiu.

Prisijungėme prie Lietuva skaito projekto ir vadovaujamės šūkiu: ,,Kada noriu, tada ir skaitau”!

Gegužės 7 d. Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešojoje bibliotekoje buvo paminėta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Bibliografė Vilma Piliuvienė susirinkusiems mokiniams – Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 8b ir 9 a klasių mokiniams (mokinių mokytojos J. Budginienė ir K. Maslauskienė) trumpai pristatė šios svarbios datos reikšmę, skaitė knygas, sprendė kryžiažodį.

1904 m. gegužės 7 d., prieš 120 metų, Lietuvoje panaikintas draudimas leisti lietuvišką spaudą lotyniškomis raidėmis. Po sudėtingų 40 metų ir aktyvaus tautinio judėjimo bei pasipriešinimo, Lietuva atgavo lietuvišką spaudą, vėl pradėtos leisti knygos lietuvių kalba. Įdomu, kad spaudos lietuviškais rašmenimis draudimo laikotarpiu lietuvių spauda augo, o carizmui priešiškos literatūros tik daugėjo. Būtent šiuo laikotarpiu imta leisti leidinius „Aušra“, „Varpas“, „Lietuviškas balsas“.

Bibliografė Vilma Piliuvienė