Spausdinti

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Kiti teisės aktai

LR Kultūros ministro įsakymas ,,Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo"
LR Kultūros ministro įsakymas ,, Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl „Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“