skelbimas 2023 10 30v3IEŠKOME RIETAVO SAVIVALDYBĖS IRENĖJAUS OGINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TVERŲ PADALINIO BIBLIOTEKOS VEDĖJAS - BIBLIOTEKININKAS

Koks tai darbas?

 • Aptarnauti bibliotekos lankytojus (registruoti vartotojus, išduoti knygas, periodinius leidinius ir kt. bibliotekos dokumentus).
 • Aptarnauti vartotojus Viešojoje interneto prieigoje, padėti vartotojams rasti informacijos šaltinius, mokyti naudotis elektroniniu katalogu, duomenų bazėmis, vykdyti dokumentų skenavimo, kopijavimo, spausdinimo ir kt. paslaugas.
 • Tvarkyti dokumentų fondą pagal Universalios dešimtainės klasifikaciją (UDK), jį apskaityti ir saugoti.
 • Organizuoti kraštotyrinės medžiagos rinkimą ir sklaidą, populiarinant krašto literatūrinį, istorinį, etnografinį palikimą.
 • Organizuoti ir vesti įvairaus pobūdžio žodinius, vaizdinius, kompleksinius renginius vaikams ir suaugusiems, ir kitas veiklas bibliotekoje, esant poreikiui rengti projektines paraiškas lėšoms pritraukti.
 • Rūpintis bibliotekos veiklos informacijos sklaida rengiant pranešimus ir straipsnius, reklaminio ir informacinio pobūdžio tekstus, vaizdinę medžiagą, bendradarbiauti su žiniasklaida.

Ko mes tikimės?

 • Ne žemesnio kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.
 • Puikų valstybinės kalbos bei bent vienos užsienio kalbos žinių (žodžiu ir raštu).
 • Žingeidumo bei noro nuolat tobulėti ir gebėjimo žinias pritaikyti darbinėje veikloje.
 • Darbo įgūdžių naudojantis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbti ,,Microsoft Office“ paketu. Savarankiškai naudotis interneto ištekliais.
 • Gebėjimo organizuoti darbą, taikyti skirtingus darbo metodus, sklandžiai dėstyti mintis tiek žodžiu, tiek raštu.
 • Gebėjimo kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir vertinti informaciją. Savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis.

Ką siūlome?

 • Darbo vietą - Tverų miestelio bibliotekoje (Žemaičių a. 8, Tverai).
 • Terminuotą darbo sutartį 3 mėn. bandomajam laikotarpiui su galimybe prasitęsti sutartį.
 • Darbo krūvį – 1,0 etatas.
 • Darbo valandų skaičius – 40 val. per savaitę
 • Atlyginimo bazinį koeficientą – 8,04
 • Įdomų ir dinamišką darbą, darbo patirtį kultūrinės veiklos srityje.
 • Naujas patirtis ir kontaktus, galimybę realizuoti įvairius kūrybinius sumanymus.
 • Profesinio tobulėjimo mokymus, stažuotes, konferencijas ir pan.

Gyvenimo ir veiklos aprašymų laukiame adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., laiško temoje įrašant ,,Dėl bibliotekininko darbo“.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Susisieksime su atrinktais kandidatais.

Išsamesnės informacijos prašome teirautis el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba telefonu 8 44 86 8612