1Gruodžio 1-ąją, pirmąją kalendorinės žiemos vakarą, Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka minėdama savo veiklos 85-erių metų jubiliejinę sukaktį sukvietė bibliotekos geradarius, skaitytojus, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovus, kultūrai ir literatūrai neabejingas asmenybes, su kuriomis bibliotekos bendruomenę jau daugelį metų sieja glaudūs, gražios ir konstruktyvios kultūrinės bendrystės ryšiai. Šventinio vakaro akcentas – padėkos bibliotekos bičiuliams. Šventinį renginį vedė Eglė Fabijonavičienė.

Tardama sveikinimo žodį, Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos direktorė Erika Pranckevičienė akcentavo, jog 1937 m. laikomi simboline Rietavo miesto bibliotekos įkūrimo data. Nuo tada bibliotekininkai kasdien savo nuoširdžiu darbu kūrė biblioteką, rūpinosi jos augimu, organizavo įvairias veiklas ir tai daro iki šiol. Per 85 metus daug padaryta: suorganizuota įvairių susitikimų, renginių, edukacijų, parodų, užmegzta naujų pažinčių, turėta prasmingų pokalbių... nes biblioteka tai ne tik knygos. Biblioteka – žmonės, kurie joje dirba, žmonės, kurie ateina į biblioteką, lankosi jos renginiuose, žmonės, kurie skaito, nori bendrauti.... Bibliotekos direktorė džiaugėsi, kad kiekvieni metai dovanoja smagius susitikimus, naujas pažintis, naujus skaitytojus, įvairias veiklas bei stiprina jau esamus gražios bičiulystės, partnerystės ryšius su bendraminčiais, kultūros puoselėtojais ir skleidėjais. Iš to gimsta originalūs, įdomūs sumanymai ir renginiai.  Norėdama išreikšti dėkingumą  visiems bibliotekos draugams, partneriams, rėmėjams, bibliotekos direktorė visus juos apdovanojo padėkomis ir specialiai šiai sukakčiai pagamintais knygų skirtukais, kuriuos piešė, kūrė Rietavo lopšelio darželio ,,Kačiukų“ grupės (auklėtoja Daiva Daukšienė), Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos pradinių klasių (2 a, 2 b, 3 c,) mokiniai (mokytojos: Daiva Norkuvienė, Birutė Butkuvienė, Irena Kaulienė), Rietavo sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Rietavo viltis“ nariai, Daugėdų, Labardžių, Tverų, Medingėnų filialų mažieji lankytojai.

Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos padėkos ir knygų skirtukai buvo iškilmingai įteikti Rietavo savivaldybės administracijos atstovams, buvusiems viešosios bibliotekos darbuotojams, įvairių įstaigų, organizacijų, įmonių, žiniasklaidos atstovams, renginių bei kitų bibliotekos vykdomų iniciatyvų dalyviams, rėmėjams ir kitiems geradariams.

Po padėkos raštų įteikimo atėjo metas priimti sveikinimus, palinkėjimus, gėles ir dovanas. Nusidriekė visa eilutė norinčiųjų pasveikinti, apkabinti, palinkėti, pasidžiaugti... Šiltų linkėjimų, širdžiai mielų dovanų, kvapnių margaspalvių gėlių jūra bibliotekos bendruomenę, jos direktorę Eriką Pranckevičienę užliejo sveikinimai. Bibliotekos bendruomenę gražios sukakties proga sveikino Rietavo savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas ir Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (kultūrai) Jolanta Bertauskienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Jurgis Razma, švietimo, kultūros įstaigų vadovai ir darbuotojai, kitų Rietavo savivaldybės įstaigų atstovai.

Sveikinimai liejosi, šypsenos spindėjo, o visą vakarą vainikavo aktorės Aldonos Vilutytės ir muzikanto, autorinių dainų atlikėjo Andriaus Zalieskos – Zalos muzikos ir poezijos programa ,,Pasinesusikalbėjimai“ (Daivos Čepauskaitės eilėraščiai, Andriaus Zalieskos – Zalos dainos). Nuskambėjus paskutinei programos daliai, tiek bibliotekininkų, tiek visų šventės dalyvių laukė saldžiausia vakaro staigmena – Rietavo savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus dovanotas didžiulis šventinis tortas. Visiems drauge skanaujant tortą ir kitus gardumynus, tęsėsi šilti pokalbiai ir įsiamžinta prie Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos foto sienelės.

Nuotraukos Manto Viržinto.