1Spalio 11 d. vyko senjorų popietė Daugėduose „Jūsų metai – mūsų turtas“.

Susirinkę senjorai aplankė Aurelijos Taurozaitės papuošalų parodą, pasidžiaugė jos nuostabiais darbais.

Paklausė Daugėdų moterų ansamblio „GAIRINA“ atliekamų dainų, posmų, bei linksmų pasakojimų. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Daugėdų seniūnijos seniūnė Asta Globienė. Seniūnijos specialistė Jūratė Žlibinienė supažindino su būsto šildymo išlaidų kompensacijų skyrimo tvarka. Atsakė į iškilusius klausimus.

Renginio dalyvius sveikino kultūros namų meno vadovas Juozas Barsteiga, renginių organizatorė ir bibliotekininkė Audronė Siautilienė. Renginio metu buvo paminėti žemaičių kalbos metai. Bibliotekininkė Audronė Siautilienė pristatė knygą, Žemaičių poezijos rinktinę „Sava muotinu kalbo...“Perskaitė keletą žemaitiškų eilėraščių.

Na, o renginiui įsibėgėjus kartu dainavome, senjorai linkėjo vieni kitiems sveikatos, ilgų gyvenimo metų. Uždavė mįsles, galvosūkius. Bendravome prie kavos puodelio vaišinomės vieni kitų atsineštomis vaišėmis.

Tariam ačiū visiems susirinkusiems, mūsų senjorai nuostabūs.

Audronė Siautilienė