1Spalio 7 d. Medingėnuose vyko senjorų ir neįgaliųjų popietė “Gyvenimo ratu”. Sveikinimo žodžius tarė Medingėnų seniūnas T. Sragauskas ir seniūnijos specialistė R. Kalnikaitė. Susirinkusiems koncertavo III amžiaus universiteto moterų ansamblis “Rieveda”, kuriam vadovauja V. Jokubauskaitė. Skambėjo ne tik dainos, bet ir B. Lengvenienės posmai žemaičių tarme. Po koncerto bibliotekininkė V. Žadeikienė renginio dalyviams buvo paruošusi žemaitiškų žodžių, o dalyviai turėjo atsakyti ką jie reiškia. Tuo pačiu buvo paminėti ir žemaičių kalbos metai. Drąsiausi skaitė tekstų ištraukas žemaitiškai, o už tai gavo simbolines dovanėles (B. Lakačauskienė, I. Žilienė ir Z. Dargienė). Dovanėlėmis buvo apdovanoti ir tie, kurie atspėjo ką reiškia vienas ar kitas že-maitiškas žodis. A. Budrys papasakojo linksmą nutikimą. Dar vienas sveikinimas atskriejo laišku nuo klebono Aivaro. Toliau skambėjo muzika, dainos, o kai kas net sukosi šokio ritmu.

Popietę organizavo: renginių organizatorė I. Žilienė, specialistė R. Kalnikaitė ir bibliotekininkė V. Žadeikienė