1njpgLiepos 5 dieną Labardžių kaimo bibliotekininkė pakvietė vaikus į edukacinę  popietę . Kadangi 2022 metai paskelbti Žemaitijos metais , tai ir tema buvo ,, Gera gyventi Žemaitijoje“.

Popietės metu bibliotekininkė supažindino  vaikus su Žemaitijos istorija, jos kilme ir tarme.

Didesni ir maži popietės dalyviai draugiškai bendravo, sprendė įvairias užduotis apie Žemaitiją, dėliojo žodžius, žaidė žaidimus, bandė skaityti žemaitiškai.

Enrika Bukantaitė perskaitė rietaviškės Genovaitės Česnauskienės eilėraštį ,, Zoikė nalaimė“.

Vaikai džiaugėsi sužinoję daug žemaitiškų žodžių, naujų dalykų apie Žemaitiją,  kurių nebuvo girdėję .

Bibliotekininkė akcentavo, kad vasara ne tik atostogų metas, bet ir skaitymo . Knygos mus gali lydėti visur: namuose, keliaujant ar atostogaujant pas močiutę, todėl paragino vaikus aktyviau dalyvauti ,, Vasaros skaitymuose 2022“.