2022-uosius Seimas paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Balandžio 9 d. sukako 100 metų, kai gimė politinis kalinys ir tremtinys, žinomas visuomenės veikėjas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Dvasininkas iki šiol išlieka nesuvaidintos atjautos ir žmogiškumo simboliu, stačiusiu tiltus tarp žmonių.
Poetas Justinas Marcinkevičius apie K. Vasiliauską yra pasakęs: „Tai tarsi dangaus siųstas žmogus išvargintam mūsų kraštui, kad savo dvasia gesintų keršto, pykčio ir neapykantos prasiveržimus, kad padėtų visiems atsitiesti, nušvisti, susitelkti žmogaus ir Tėvynės kūrimui“.
 
Skaidres ruošė Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos bibliografė Vilma Piliuvienė