1Vasario 15 dieną Medingėnuose vyko dailyraščio konkursas “Mano Lietuva”, kurį pradėjome “Tautiška giesme”. Konkursas, skirtas Vasario 16 ir Žemaičių kalbos metams paminėti. Dailyraščiu buvo rašomas Maironio eilėraštis “Lietuva brangi”. I vietą laimėjo Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus vedėja Janina Mašickienė, II vieta teko seniūnui Tomui Sragauskui ir III vietą laimėjo 8 klasės mokinė Kamilė Špiliauskaitė. Prizininkai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis, o kitiems dalyviams skirti padėkos raštai už dalyvavimą. Medingėnų kultūros namų ansamblis padainavo dainą apie Lietuvą.

Renginį suorganizavo ir pravedė Medingėnų kultūros namų renginių organizatorė Ilma Žilienė ir bibliotekininkė Virgina Žadeikienė.