Taisyklės

2014 m.

Naudojimosi Rietavo Irenėjaus Oginskio viešąją biblioteka taisyklės (PDF)

Vidaus tvarkos taisyklės (PDF)