Naujienos

Knygos „Prie versmės...“ pristatymas Labardžiuose

1Ir ateis prie versmės tie, kas geidžia

Tamsią naktį žvaigždelės tyros.

Čia pamiršę, kas širdis jų žeidžia,

Už gyvenimą Dievui dėkos.

Gegužės 16 pavakarę Labardžių bendruomenės namuose liejosi poezija, muzika, nes čia buvo pristatyta Genovaitės Česnauskienės pirmoji ir labai šilta ne tik eilėraščių knyga „Prie versmės...“ Autorė sako: tai knyga, kurioje sudėta, kas brangiausia – meilė šeimai, artimui, Rietavui, Žemaitijai, Lietuvai – meilė žmogui, gamtai, gimtinei, tėvynei...

Vakarą papuošė Rietavo neįgaliųjų draugijos moterų ansamblio atliekamos dainos, bei Falmiros išraiškingai skaitomi Genutės parašyti žemaitiški eilėraščiai, kurie yra sugulę knygoje.

Susirinkusieji namo tikrai išsinešė daug šiltų įspūdžių, nuoširdumo, tikėjimo gėriu ir paprastų žodžių – magiškos galios.

Buvo šiltas, jaukus ir kartu linksmas Genutės Česnauskienės pirmosios knygos pristatymas.

Renginį organizavo Labardžių kultūros namai ir Labardžių biblioteka.