Naujienos

Vaikų rytmetys „Simonas Daukantas – vargo pelė“

Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius drauge su mokytojos D. Norkuvienės pirmokėliais organizavo rytmetį, skirtą Simono Daukanto 220-osioms metinėms.

Apie iškilųjį žemaitį Simoną Daukantą, jo vaikystę, jaunystę, gyvenimą ir darbus Lietuvai papasakojo vaikams vyr. bibliotekininkė R. Durkienė.  Buvo skaitomos ištraukėlės iš knygos vaikams apie Daukantą.

Tuo pačiu mažieji skaitytojai susipažino su naujomis bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus patalpomis bei naujai gautomis knygelėmis vaikams.