Elektroninis katalogas

Nuo 2004 metų bibliotekoje veikia Lietuvos integrali bibliotekų  informacinė sistema (LIBIS) http://www.libis.lt Šios sistemos pagalba galima sužinoti, kokioje šalies bibliotekoje yra jums reikalinga knyga.

Viešojoje bibliotekoje galite nemokamai naudotis teisės aktų paieškos sistema INFOLEX.

Bibliotekos fondas - 75165 vnt.

Vartotojų skaičius - 1870

Per metus išduota spaudinių - 71241 vnt.

Per metus apsilankimų - 42974

Viešieji interneto prieigos taškai įrengti visuose filialuose, tad vartotojai gali nemokamai naudotis internetu.

Biblioteka dalyvauja projekte ,,Bibliotekos pažangai“. Projekto tikslas - stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač kaimiškosiose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui.

Projekto uždaviniai:

• Įrengti visose perspektyviose ir dar neinformatizuotose viešosiose bibliotekose viešą interneto prieigą, o ją turinčiose – išplėsti ir modernizuoti. 
• Iš esmės sustiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją ir padėti jiems tapti aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes.

Nuo vasario vidurio informacija apie projektą „Bibliotekos pažangai“ galima gauti ne tik adresu http://www.bibliotekospazangai.lt , bet ir informacinės linijos telefonu 8 700 11 4444.

Prasidėjo antrasis projekto bibliotekų darbuotojų mokymo etapas. Mokymų metu bibliotekininkai gilina savo kompiuterinio raštingumo žinias, susipažįsta su technine ir programine viešosios interneto prieigos įranga, el. mokymosi galimybėmis, mokosi kuo geriau pažinti internetinius išteklius, kurie praverčia kasdieniniame gyvenime, darbinėje veikloje ar laisvalaikiu. Savo žiniomis bibliotekininkai dalinsis su lankytojais. Iki metų pabaigos kursuose bus apmokyti visi  Rietavo viešosios bibliotekos darbuotojai.