2016 M. GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIAI

2016 M. GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIAI RIETAVO SAVIVALDYBĖS  IRENĖJAUS OGINSKIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

DIENA, VALANDA RENGINYS

VIETA

3 d. 18 val. „Mama-brangiausias turtas“-renginys šeimoms Vaikų lit. skyrius
   05 d.15val. Parodos „Kitimas laike“ atidarymas Centrinė biblioteka

   05 d.15,20 val.

Paskaita „Žinau, (ne) viską“ Centrinė biblioteka
   06 d.12-13,30. Miesto gatvėse, atviro jaunimo centro “Aura “narių sveikinimai su Europos diena Centrinė biblioteka
   06 d.14val. Forumas-diskusijų ringas “Bendraukime“ Centrinė biblioteka
09d.17 val. Europos egzaminas Centrinė biblioteka
09d. 16val.. „Žodžiai apie knygą“-popietė Tverų biblioteka
10 d.12 val. „Knyga-žmogaus sukurtas turtas, žmogui“-popietė vaikams Daugėdų biblioteka
   16d. 11val.

„Pokalbis su Ozo šalies burtininku“-rytmetys

Vaikų lit. skyrius
18  d.12 val. „Muziejų lobiai knygose“-rytmetys Vaikų lit. skyrius
20d.d.14 val.

Sigutės Ach kūrybos parodos „Spalvotos nuotaikos“

atidarymas

Labardžių biblioteka
20 d.17 val. Rietavo literatūrinis pavasaris 2016 Parke

Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka

Informacija tel. (8-44-8) 68612