2016 m. kovo mėnesio renginiai

2016 M

KOVO MĖNESIO RENGINIAI RIETAVO SAVIVALDYBĖS  IRENĖJAUS OGINSKIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

DIENA, VALANDA RENGINYS

VIETA

3 d. 17 val. „Aš Lietuvos, aš kaimo vaikas“-literatūrinis  vakaras Kultūros centre,mažoji salė
   7 d.13val. Viktorina-“Ką aš žinau apie Lietuvą“ Medingėnų biblioteka

   7 d.17 val.

„Pavasario žiedai“ moterų klubo parodos atidarymas“ Centrinė biblioteka
   08 d.16val. Tarptautinė moters diena. Popietė moterims Tverų biblioteka

09 d.14 val.

.

Popietė skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti.

Labardžių biblioteka

14d.12 val. Rytmetys “Tetos Birutės poetinis palikimas“ Vaikų lit.skyrius
16 d.12 val. Popietė vaikams „Knygnešio lemtis-skleisti žinias, šviesą ir tiesą“ Daugėdų  biblioteka
18 d. 14 val. Etnografinė popietė“ .Gavėnios ir Velykų tradicijos Medingėnuose“ Medingėnų biblioteka
18d. 11,30val. Rytmetys “ Velykų stebuklas“ Vaikų lit.skyrius
22 d.16 val. „Ką mums šneka vanduo“, popietė vaikams . Tverų biblioteka
24d.d.14 val. „Margučių raštai“-kūrybinės dirbtuvės Labardžių biblioteka

Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka

Informacija tel. (8-44-8) 68612

                                                  JŪS ESATE LAUKIAMI !!!