2016 m. sausio mėnesio renginiai

2016 M

 SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI RIETAVO SAVIVALDYBĖS  IRENĖJAUS OGINSKIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

DIENA, VALANDA RENGINYS

VIETA

6 d. 14 val. Popietė“Atsisveikinimas su kalėdų eglute“ Labardžių biblioteka

 7 d.15 val.

Popietė „Ką pasakojo dėdė Jeronimas“ Tverų biblioteka

11 d.14 val.

.

Popietė“Sudie ,gražuole žaliaskare“

Medingėnų biblioteka

13d.11 val. Rytmetys „“1991 sausis“ Rietavo sav. Vaikų lit.skyrius
18 d. 11 val. Rytmetys“Selemonas Paltanavičius ir jo gamtos pasaulis““

Rietavo sav.

vaikų lit .skyrius

22 d.12val. Garsiniai skaitymai iš pasakų Daugėdų biblioteka
22 d.17 val. Vakaras  Mūzos klube “Mūsų klubas-mažutė bendruomenė“ Rietavo sav.vaikų lit.skyrius
25 d.d.11 val. Rytmetys“Pusiaužiemio pasakos“ Rietavo sav. Vaikų lit. skyrius
27d.. 14 val. Viktorina“Mįslių pasaulyje“ Labardžių biblioteka

Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka

Informacija tel. (8-44-8) 68612

                                                  JŪS ESATE LAUKIAMI !!!