Filosofinis džiazas Rietave

DSCF6136

Saulėta rugsėjo 7-oji diena. Palikę visus darbus rietaviškiai skubėjo į Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešąją biblioteką, kur vyko popietė „Apie dieviškas kūrybos malones: džiazavimą, žemaitiškas žodeles ir darbeles“. Renginį pradėjo bibliotekos direktorė Erika Žiliūtė, teigdama, kad 2013 metais, kurie paskelbti tarmių metais, gebėjimas šnekėti žemaitiškai turėtų teikti malonumą kiekvienam, mokančiam šią tarmę. Pristačiusi svečius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos katedros lektorių, žemaitį Joną Srėbalių, folkloro ansamblio „Radasta“ muzikantus Rūtą Dilbienę (smuikas) ir buvusį rietaviškį Alfonsą Jocį (armonika), Rietavo savivaldybės folklorinį ansamblį „Kadaginis“ (vadovė Aida Liutikienė), E. Žiliūtė perleido renginį vesti svečiui J. Srėbaliui.

 

Popietės metu J. Srėbalius kalbėjo apie filosofinį džiazą, jo sąsajas su mūsų kalba. „Tik gyvas žodis, gyva kalba ir menas sukuria prasmingo darbo džiaugsmą dabar. Dabartis atspindi laisvės energiją ateities projektavimui. Filosofinis džiazas yra komunikacija, kurios paskirtis atpažinti vaizdų ir jausmų, kalbos ir muzikos prasmę. Tautinėje giesmėje daktaras Kudirką rašė: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“. Koks stiprus palinkėjimas mums. Prasmingas žodis, susijęs su kitais žodžiais ir netikėtais muzikos, dailės, architektūros pokyčiais. Prasmės atpažinimas atskleidžia bendravimo tikslą ir sukuria interesą šeimos, verslo, valstybės ateities projektams. Filosofinio džiazo pagrindas – prasminga žodžio ir gyvos muzikos kultūra, profesionalumas. Tik prasmė žodžiui ir muzikai sukuria praeities vaizdus, kuriuos išgyvename dabartyje. Atpažinti vaizdų ir jausmų kaitos prasmę, reiškia patirti ateities projektavimo džiaugsmą. Prasmingas žodis susijęs su kitais žodžiais ir netikėtais muzikos bei jausmų pokyčiais. Kiekviena tokia sąsaja vaizdų ir jausmų ateities projektą padaro aiškesnį, ryškesnį, dailesnį. Prasmę turi žodis – ne skiemuo ir ne jo garsas. Gyvos komunikacijos poreikis nurodo jos šaltinius – Lietuvos tarmes“, – sakė svečias. Pasak J. Srėbaliaus, filosofinio džiazo tikslas atsiskleidžia pašnekesyje. Filosofinis džiazas yra toks pašnekesys, kur kalbama apie kūrybos laisvę ir pripažinimo laimę, apie kelius, vedančius gyvų tarmės žodžių link. „Žinai žodį – rasi kelią. Gyvu žodžiu išgyvensi dabartį dėl interesų dermės ateityje“, – įsitikinęs svetys.

Renginio metu buvo galima išgirsti ne tik netikėtų, įdomių J. Srėbaliaus pamąstymų, bet ir „Radastos“ ansamblio narių atliekamų muzikos kūrinių,  folklorinio ansamblio „Kadaginis“ smagių  žemaitiškų dainų bei žemaitiškų eilėraščių, kuriuos skaitė Rietavo Žemaičių draugijos pirmininkas Petras Lengvinas. Renginio pabaigoje dėstytojas pristatė VGTU. Literatūra apie studijas universitete, kurias atvežė svečias, anot bibliotekos direktorės, visiems skaitytojams bus lengvai prieinama. Kadangi renginio dalyviai buvo vaišinami svečių atsivežtu totorišku pyragu, po renginio neskubėjo skirstytis: vaišinosi, bendravo ir džiaugėsi pažintimi.

Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio

viešosios bibliotekos informacija

Daugiau nuotraukų rasite galerijoje "Filosofinio džiazo renginys"